Wellcome

Bất cứ ai cũng có thể giận dữ đó la điều rất dễ xảy ra

Bất cứ ai cũng có thể giận dữ-đó la điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên để dận đúng người, với mức độ thích hợp, đúng thời điểm, vì những lí do chính đáng và biểu lộ sự tức dận đúng cách-lại là điều không dễ(aristore). Với trái tim, người ta có thể nhìn thấy những cái cốt yếu mà đôi mắt không thể nhìn thấy được !
2019-12-05
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *