Wellcome

Mọi sự sở hữu đều dẫn đến hệ lụy nhưng

Mọi sự sở hữu đều dẫn đến hệ lụy nhưng
Nếu sở hữu điều gì đó tôi sẽ mong muốn mình được sở hữu trí tuệ và sức khoẻ ?Mọi sự sở hữu đều dẫn đến hệ lụy nhưng
Nếu sở hữu điều gì đó tôi sẽ mong muốn mình được sở hữu trí tuệ và sức khoẻ ?
2019-11-30
2 Bình luận:
Đoàn Quang Anh Khanh
2019-11-30 02:10:23
Chuẩn luôn!
Hong Anh Tran
2019-11-30 02:10:23
Me too ?

Bình luận

Bình luận
Tên *