Wellcome

Các bạn ạ sốt tiết nhất là khi mà người anh em người bạn người chiến hữu mà bạn rất quý rất yêu không muốn nhường nó cho bất cứ một ai hết m

Các bạn ạ, sốt tiết nhất là khi mà người anh em người bạn người chiến hữu mà bạn rất quý rất yêu không muốn nhường nó cho bất cứ một ai hết, mà nó lại đi cặp với một cá thể "cá tính" không để đâu cho hết, "duyên" phải gọi là hết phần thiên hạ, nói chuyện với cả hội lúc nào cũng như là sóng AM với FM :((((( Và thế là mỗi lần bạn gặp người chiến hữu đó, bạn lại bắt buộc phải gặp "file đính kèm" kia...
Dặn lòng không nên sân si...
Lạy trời Phật cho con tâm an trước mọi nhân tình thế thái...
2019-11-30
3 Bình luận:
Le Hien Trang
2019-11-30 09:10:23
whos that
Quan Nguyen
2019-11-30 09:10:23
Nghe có vẻ căng :-ss hạ hoả, hạ hoả, hnay quốc khánh mà ?
Minh Hong Le
2019-11-30 09:10:23
Sorry for being cá tính...

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới