Wellcome

PHIỀN NÀO Kilesa Khi bạn thích điều gì đó sự dễ duôi thường tình mà bạn dính mắc với sở thích đó thì tự làm cho bạn trong tình trạng bị nhiễ

PHIỀN NÀO (Kilesa)
.
- Khi bạn thích điều gì đó (sự dễ duôi thường tình) mà bạn dính mắc với sở thích đó, thì tự làm cho bạn trong tình trạng bị nhiễu sóng tư tưởng và khi sở thích tăng dần thì lời nói-hành vi sẽ bất thường?
- khi bạn thực hiện phương pháp khắc nghiệt cho chính mình (khổ hạnh) mà bạn cho đó là sự tốt đẹp tuyệt đỉnh, thì khi đó bạn là người luôn bảo vệ sự tốt đẹp tuyệt đỉnh đó nên tâm trạng sẵn sàng khởi giông bảo khi ai đó vô tình tác động vào sự tốt đẹp tuyệt đỉnh đó?
- khi bạn thờ ơ với chính bạn và những gì xung quanh bạn đang..., thì ngay khi đó bạn là người dễ bị ngã, bởi sự suy yếu của chính bạn?
————
ĐẠO (Magga)
.
Đạo là Con Đường,
Con đường: Tri-Giác.
Nói, nghĩ: Đạo khởi,
Chứng ngộ: Đạo diệt.
- Con đường là duyên sinh sự sống của muôn loài (duyên hệ duyên) đang là?
- sự sống có tri-có giác là sự trở thành-ý niệm khởi tác...?
- khi nói hay nghĩ là ý niệm khởi diễn đạt, trình bày dẫn đến sự hiểu biết, thấy rõ duyên sinh sự sống đang là?
- Đạo diệt là ý niệm về đạo không tồn tại khi ai đó đã chứng ngộ: thấy con đường thật, tức là duyên hệ duyên bất sanh theo ý niệm - bất diệt theo ý niệm, mà ý niệm được trở thành (sinh khởi) từ duyên hệ duyên (sinh khởi sự sống đang là)?
Ví như:
Ai đó (người đang thấy) dùng ngón tay chỉ mặt trăng để giúp người bên cạnh thấy mặt trăng nhờ vào ngón tay đang chỉ đó; còn mặt trăng là mặt trăng, ngón tay là ngón tay; khi đã thấy thì không cần dùng ngón tay chỉ để thấy, phải không?
2021-01-14
11 Bình luận:
Nguyễn Lê
2021-01-14 02:04:27
Sadhu Sadhu Sadhu
Bùi Tiến Dũng
2021-01-14 02:04:27
Sãdhu Sãdhu Sãdhu
Tâm Đạt
2021-01-14 02:04:27
Sadhu Sadhu Sadhu
Trần Thị Hồng Hạnh
2021-01-14 02:04:27
SADHU SADHU SADHU
Lê Bích Thủy
2021-01-14 02:04:27
Sadhu ! Sadhu ! Sadhu !
Hiền Nguyễn
2021-01-14 02:04:27
Sadhu! Sadhu! Sadhu!
Van Hai Vuong
2021-01-14 02:04:27
Sandu sadhu sadhu
Thế Hạnh
2021-01-14 02:04:27
Sadhu Sadhu Sadhu
Sư Pháp Hảo HT
2021-01-14 02:04:27
Người có CON MẮT SÁNG thấy được MẶT TRĂNG và dùng ngón tay (phương tiện giáo pháp) để chỉ cho những ai hữu duyên thấy được MẶT TRĂNG lại là người HY HỮU ở thế gian này!Thấy Mặt Trăng dùng ngón tay chỉ (giáo pháp) ngay mặt trăng bằng sự khéo thuyết để người khác cùng thấy mặt trăng là sự thật hy hữu!Namo Buddhaya!Namo Dhammaya!Namo Sanghaya!}
Ngọc Trang
2021-01-14 02:04:27
Namo buddhaya! Chúng con vô cùng hoan hỷ với lời chỉ dạy của Sư Pháp Hảo ạ !!!
Bhikkhu Sundaradhamo
2021-01-14 02:04:27
sadhu

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới